Ulusal Kurumsal Arşiv Girişimleri

# Üniversite/Kurum  Tür Yazılım Yıl Politika Handle OAI BASE O.DOAR ROAR O.AIRE R.MAP DSpace
1 Abant İzzet Baysal Ü. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  --  --  --  -- Var  --
2 Abdullah Gül Üniv. Devlet DSpace 2014  --  --   --  --  --  --  --  --  --
3 Acıbadem Üniv. Vakıf DSpace 2014  -- Var  --  --  --  --  --  --  --
4 Adana Bilim ve Tek. Ü. Devlet DSpace 2014  --  --  --  --  --  --  --  --  --
5 Adıyaman Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  --  --  --  -- Var  --
6 Adnan Menderes Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 Var  -- Var Var Var Var Var Var
7 Afyon Kocatepe Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 Var  -- Var Var Var Var Var Var
8 Ahi Evran Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  --  --  --  --  --  --
9 Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Devlet DSpace 2015  --  --  --  --  --  --  --  --  --
10 Akdeniz Üniv. Devlet DSpace 2014  --  --  --  -- Var  --  --  -- Var
11 Aksaray Üniv. Devlet DSpace 2014  --  --  --  --  --  --  --  --  --
12 Amasya Üniv. Devlet DSpace 2014  --  --  --  --  --  --  --  --  --
13 Anadolu Üniv. Devlet DSpace 2014  -- Var  --  -- Var Var  --  -- Var
14 Ankara Üniv. Devlet Mitos  -- 2014 Var Var Var Var Var Var Var  --
15 Ardahan Üniv. Devlet DSpace 2014  --  --  --  --  --  --  --  --  --
16 Artvin Çoruh Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 Var  --  -- Var  -- Var  -- Var
17 Atatürk Üniv. Devlet DSpace 2014  --  -- Var  -- Var Var  --  --  --
18 Atılım Üniv. Vakıf Mitos  -- 2008  -- Var  -- Var Var  --  --  --
19 Bahçeşehir Üniv. Vakıf DSpace 2014 2014  --  --  -- Var Var  --  --  --
20 Balıkesir Üniv. Devlet DSpace 2015 2015  --  --  --  --  --  --  --  --
21 Bartın Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 Var  -- Var Var Var Var Var Var
22 Başkent Üniv. Vakıf DSpace 2014 2014 Var  --  -- Var Var  --  -- Var
23 Batman Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  -- Var Var  -- Var Var
24 Bayburt Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  --  --  --  --  --  --
25 Beykent Üniv. Vakıf DSpace 2014 2014  --  --  -- Var Var  -- Var Var
26 Beykoz Üniv. Vakıf DSpace 2016 --  --  --  --  --  --  --  --  --
27 Bilecik Şeyh Edebali Ü. Devlet DSpace 2015 2015 Var  --  -- Var  --  --  --  --
28 Bingöl Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 Var  --  -- Var Var  -- Var Var
29 Biruni Üniv. Vakıf DSpace 2014  --  --  --  --  --  --  --  --  --
30 Bitlis Eren Üniv. Devlet  --  -- 2014  --  --  --  --  --  --  --  --
31 Boğaziçi Üniv. Devlet DSpace 2014  --  --  --  --  --  --  --  --  --
32 Bozok Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 Var  --  -- Var Var  --  -- Var
33 Bursa Teknik Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  --  --  --  --  --  --
34 Bülent Ecevit Üniv. Devlet DSpace 2014  --  --  --  -- Var  --  --  -- Var
35 Celal Bayar Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  --  --  --  -- Var  --
36 Cumhuriyet Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  -- Var  --  --  -- Var
37 Çağ Üniv. Vakıf DSpace 2014  --  --  --  --  --  --  --  -- Var
38 Çanakkale 18 Mart Ü. Devlet DSpace 2014 2014  -- Var Var Var Var Var Var Var
39 Çankaya Üniv. Vakıf DSpace 2014  --  --  --  --  --  --  --  --  --
40 Çankırı Karatekin Ü. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  --  --  --  --  -- Var
41 Çukurova Üniv. Devlet DSpace 2014  --  --  --  --  -- Var  --  --  --
42 Dicle Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 Var  --  -- Var  --  --  -- Var
43 Doğu Akdeniz Üniv. Devlet DSpace 2013  -- Var Var Var Var  --  --  --  --
44 Doğuş Üniv. Vakıf DSpace 2012 2012 Var Var Var Var Var Var Var Var
45 Dokuz Eylül Üniv. Devlet DSpace 2011  --  --  --  -- Var Var Var  -- Var
46 Düzce Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  -- Var  --  -- Var Var
47 Ege Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  --  --  --  -- Var  --
48 Erciyes Üniv. Devlet DSpace 2014  --  -- Var Var Var  -- Var  -- Var
49 Erzincan Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  --  --  --  --  --  --
50 Erzurum Teknik Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  --  --  --  --  --  --
51 Eskişehir Osmangazi Ü. Devlet DSpace 2014 2014 Var Var Var Var  -- Var Var Var
52 Fatih Sultan M.Vakıf Ü. Vakıf DSpace 2014 2014 Var  -- Var Var Var Var  -- Var
53 Fırat Üniv. Devlet DSpace 2015 2015 Var  --  --  -- Var  -- Var Var
54 Gazi Üniv. Devlet Diğer  -- 2007  -- Var  -- Var Var  --  -- Var
55 Gaziantep Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  -- Var  --  -- Var  --
56 Gaziosmanpaşa Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  -- Var Var  -- Var Var
57 Gedik Üniv. Vakıf DSpace 2014  -- Var  --  --  --  --  --  --  --
58 Giresun Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  --  --  --  -- Var  --
59 Gümüşhane Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  --  --  --  --  --  --
60 Hacettepe Üniv. Devlet Diğer  --  -- Var Var  -- Var Var  --  -- Var
61 Hakkari Üniv. Devlet DSpace 2014  --  --  --  --  --  --  --  --  --
62 Harran Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  --  --  --  --  --  --
63 Hasan Kalyoncu Üniv. Vakıf DSpace 2015 2015 Var Var Var Var  -- Var Var Var
64 Hitit Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 Var  --  --  --  --  -- Var  --
65 Iğdır Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 Var Var Var Var Var  -- Var Var
66 Işık Üniv. Vakıf DSpace 2014 2014 Var  --  -- Var  -- Var Var Var
67 İhsan D. Bilkent Ü. Vakıf DSpace 2015  -- Var Var Var Var Var Var  -- Var
68 İnönü Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 Var  -- Var  --  --  --  -- Var
69 İstanbul 29 Mayıs Ü. Vakıf DSpace 2014  --  --  --  -- Var  --  --  -- Var
70 İstanbul Arel Üniv. Vakıf DSpace  --  --  --  -- Var Var Var  --  -- Var
71 İstanbul Aydın Üniv. Vakıf DSpace 2014 2014 Var  --  -- Var  --  --  -- Var
72 İstanbul Bilgi Üniv. Vakıf DSpace 2011  -- Var  -- Var Var  -- Var  -- Var
73 İstanbul Bilim Üniv. Vakıf DSpace 2014 2014 Var  -- Var Var  -- Var Var Var
74 İstanbul Gelişim Üniv. Vakıf DSpace 2014 2014  --  --  --  --  --  --  -- Var
75 İstanbul Kültür Üniv. Vakıf DSpace 2014  -- Var  --  -- Var  --  --  -- Var
76 İstanbul Medeniyet Ü. Devlet DSpace  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
77 İstanbul S. Zaim Ü. Vakıf DSpace 2014  --  --  --  -- Var  --  --  -- Var
78 İstanbul Şehir Üniv. Vakıf DSpace 2013 2013 Var  -- Var Var Var  -- Var Var
79 İstanbul Şişli MYO V. Myo DSpace 2014 2014  --  --  --  --  --  --  --  --
80 İstanbul Teknik Üniv. Devlet DSpace 2015  -- Var  -- Var Var  --  --  -- Var
81 İstanbul Ticaret Üniv. Vakıf DSpace 2014  -- Var  --  -- Var  --  --  -- Var
82 İzmir Ekonomi Üniv. Vakıf DSpace 2014  --  --  --  --  --  --  --  --  --
83 İzmir Katip Çelebi Ü. Devlet DSpace 2014 2014 Var  -- Var Var  --  -- Var Var
84 İYTE Devlet DSpace 2013 2013 Var Var Var Var Var Var Var Var
85 Kadir Has Üniv. Vakıf DSpace 2014  --  --  --  -- Var Var  --  -- Var
86 Kafkas Üniv. Devlet DSpace 2014  --  --  --  --  --  --  --  --  --
87 Kahramanmaraş S.İ. Ü. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  --  --  --  --  --  --
88 Karabük Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  --  --  --  --  --  --
89 Karadeniz Teknik Ü. Devlet DSpace 2016 2016  --  --  --  --  --  --  --  --
90 Karamanoğlu Meh. Ü. Devlet DSpace 2014 2014 Var Var  -- Var  -- Var Var Var
91 Kastamonu Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  --  --  --  --  -- Var
92 Kırıkkale Üniv. Devlet DSpace 2014  --  --  --  --  --  --  --  --  --
93 Kırklareli Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  -- Var Var Var  -- Var
94 Kilis 7 Aralık Üniv. Devlet DSpace 2014 2015 Var Var  --  --  --  --  -- Var
95 Kocaeli Üniv. Devlet DSpace 2014 2015 Var  --  --  --  --  --  -- Var
96 Koç Üniv. I.Repository Vakıf CONT.dm 2010 2010  --  -- Var Var  -- Var  --  --
97 Koç Ü. D. Collections. Vakıf CONT.dm 2010 2010  -- Var  -- Var  --  --  --  --
98 Mardin Artuklu Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  --  --  --  --  --  --
99 Marmara Üniv. Devlet DSpace 2014 2016 Var  --  -- Var Var  -- Var Var
100 MEF Üniv. Vakıf DSpace 2015 2015 Var Var Var Var  -- Var Var Var
101 Mehmet Akif Ersoy Ü. Devlet DSpace 2014 2014 Var  --  -- Var Var Var  -- Var
102 Mersin Üniv. Devlet Mitos  --  --  --  --  -- Var Var  --  --  --
103 Mimar Sinan G.S. Ü. Devlet DSpace 2014  --  --  --  --  --  --  --  --  --
104 Muğla Sıtkı Koçman Ü. Devlet DSpace 2014  --  -- Var  --  -- Var  --  -- Var
105 Mustafa Kemal Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  --  --  --  --  --  --
106 Muş Alparslan Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  --  --  --  --  --  --
107 Namık Kemal Üniv. Devlet DSpace 2016 2016 Var  --  --  --  --  --  --  --
108 Necmettin Erbakan Ü. Devlet DSpace 2014  --  --  --  --  --  --  --  --  --
109 Nevşehir H. Bektaş V. Ü. Devlet DSpace 2016 2016 Var  --  -- Var  --  --  --  --
110 Okan Üniv. Vakıf DSpace 2014 2014  --  --  --  --  --  --  --  --
111 Ondokuz Mayıs Üniv. Devlet DSpace 2014  --  --  --  --  --  --  --  --  --
112 Ordu Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 Var  --  -- Var  --  --  -- Var
113 Osmaniye Korkut Ata Ü. Devlet DSpace 2014  --  --  --  --  --  --  --  --  --
114 Ömer Halisdemir Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 Var  --  -- Var  --  -- Var Var
115 Özyeğin Üniv. Vakıf DSpace 2009 2009 Var  -- Var Var Var Var Var Var
116 Pamukkale Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 Var Var Var Var Var Var Var Var
117 Recep Tayyip E. Üniv. Devlet DSpace 2014  --  --  --  -- Var  --  --  -- Var
118 Sabancı Üniv. Vakıf EPrints 1998 1998  --  -- Var Var Var Var Var  --
119 SANKO Üniv. Vakıf DSpace 2015  --  --  --  --  --  --  --  --  --
120 Sakarya Üniv. Devlet DSpace 2014  --  --  --  --  --  --  --  --  --
121 Selçuk Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  --  --  --  --  --  --
122 Siirt Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  --  --  --  --  --  --
123 Sinop Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 Var  --  -- Var Var  -- Var Var
124 Süleyman Demirel Ü. Devlet EPrints 2010  --  -- Var Var Var Var Var  --  --
125 Şırnak Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  -- Var Var  -- Var Var
126 TBMM Diğer Dspace 2013 2013 Var  --  -- Var  --  -- Var Var
127 TED Ankara Koleji Diğer Eprints  -- 201?  --  -- Var Var  --  -- Var  --
128 TOBB Eko. ve Tek. Ü. Vakıf Mitos  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
129 Toros Üniv. Vakıf DSpace 2015 2015  --  --  --  --  --  --  --  --
130 Trakya Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  -- Var Var Var Var Var Var Var
131 Tunceli Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  --  --  --  --  --  --
132 Türk Hava Kurumu Ü. Vakıf DSpace 2014  --  --  --  --  --  --  --  -- Var
133 BBY Böl. L. Ü. Tez Arşivi Devlet DSpace  -- 2013  --  --   Var Var  --  --  --
134 Ufuk Üniv. Vakıf DSpace 2014  --  --  --  --  -- Var  --  --  --
135 Uludağ Üniv. Devlet DSpace 2014  -- Var  --  --  --  --  --  --  --
136 Uşak Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  -- Var  --  --  -- Var
137 Üsküdar Üniv. Vakıf DSpace 2014  --  --  --  --  --  --  --  --  --
138 Yalova Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  -- Var  --  -- Var Var
139 Yaşar Üniv. Vakıf DSpace 2014  --  --  -- Var Var Var  --  -- Var
140 Yeditepe Üniv. Vakıf DSpace 2014  --  --  --  --  --  --  --  -- Var
141 Yeni Yüzyıl Üniv. Vakıf DSpace 2014 2014  --  --  --  --  --  --  --  --
142 Yıldırım Beyazıt Üniv. Devlet DSpace 2014 2014  --  --  -- Var  --  -- Var Var
143 Yıldız Teknik Üniv. Devlet DSpace 2015  --  --  --  --  --  --  --  -- Var
144 Yükseköğretim Kurulu Diğer DSpace 2014  --  --  --  -- Var  --  --  -- Var

Not: Kurumunuzla ilgili güncelleme ve ekleme isteklerini lütfen  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  adresine bildiriniz.