ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu

ANKOS AEKA Çalışma Gurubu; Türkiye’de açık erişim oluşturma sürecine yönelik çeşitli düzeydeki girişimlere, temel oluşturmak, destek olmak, önerilerde bulunmak, örnek uygulamalar ve eğitimler çerçevesinde edinilen tecrübeleri paylaşmak üzere 2006 yılında kurmuştur.

AEKA Grubu Üyeleri:

Gültekin GÜRDAL This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Koordinatör
İlkay HOLT This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Üye
Sönmez ÇELİK This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Üye


AEKA Gurubunda Görev Alan Eski Üyeler:

Gülsevil AĞCA Yaşar Üniversitesi Üye
Burcu BALABAN ODTÜ Üye
Yasemin BALCI İstanbul Kültür Üniversitesi Üye
Prof. Dr. Özlem BAYRAM Ankara Üniversitesi Danışman
Cem COŞKUN Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kurucu Üye
Prof. Dr. Bülent KARASÖZEN ODTÜ  Kurucu Üye
Levent KUTLUTÜRK ODTÜ Üye
Aynur MORAL BAŞER Ankara Üniversitesi Üye
Ata TÜRKFİDANI Yaşar Üniversitesi Üye
Burcu Umut ZAN Çankırı Karatekin Üniversitesi Üye


Açık Erişim:

Bilimsel literatürün İnternet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, dizinlenebilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olmasıdır.

Kurumsal Arşivler:
Akademik bir kurumun entelektüel birikiminin saklandığı, korunduğu ve yayımlandığı bilgi sistemleridir. Kurumsal arşivler, açık erişimi desteklemesinin yanı sıra çalışmaların görünürlüklerinin ve erişilebilirliklerinin artırılması yoluyla araştırmanın etki faktörünün daha da yükseltilmesine katkı sağlamaktadır.

Misyon:
ANKOS AEKA Grubu’nun misyonu, Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler konusunda Türkiye’de bilgi profesyonelleri arasında farkındalık yaratmak, ilgili uygulamalarda ANKOS - bilgi profesyoneli - araştırmacı işbirliğini sağlamak, yurt içi ve yurt dışında bu konuda faaliyet gösteren kurumlar ile işbirliği içinde çalışmaktır.

Amaç:

 • Dünyada ve Türkiye'de Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler konusunda yapılan çalışmalara ilişkin üye kurumların bilgilendirilmesi,
 • Üye kurumların açık erişim hareketini özümsemelerinin sağlanması,
 • Üye kurumların kendi açık arşivlerini oluşturmaları ve yaymaları için yöntem gösterilmesi,
 • Çalışmaların üye kurumlar arasında eşgüdüm içerisinde sürdürülebilesi için işbirliği yapılması,
 • Eğitici ve yardımcı dokümanların ANKOS AEKA web sitesinde bulundurulması, bunların güncel ve güvenilir olmasının sağlanmasıdır.


Görev:


1) Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler konusunda bilgilendirici dokümanların/raporların oluşturulması. Bu dokümanlar/raporlar aracılığıyla;

 • Açık erişimin tanımı, amacı, yayın biçimleri, yararları, standartları, protokolleri, teknolojik gereksinimleri  gibi konularda önerilerde bulunulması,
 • Açık erişim arşivi oluşturulması için mevcut yazılımlar ile açık erişim arşivi oluşturmaya imkan veren kütüphane otomasyon programlarının değerlendirilmesi ve sonuçlarının üye kurumlara sunulması,
 • Açık erişim veya kurumsal arşiv oluşturma aşamasında hangi standartlara uyulması gerektiği konusunda (OAI-PMH, MetaData, Dublin Core) üye kurumların bilgilendirmesi,
 • Açık erişim veya kurumsal arşive eklenecek yayınların elektronik ortama aktarılması ve hizmete sunulacak aşamaya getirilmesi konusundaki uygulama adımlarının paylaşılması,
 • Açık erişimin yurt dışında ve Türkiye’de telif hakları açısından değerlendirilmesidir.


2) Açık Erişim ile ilgili kaynak listesinin oluşturulması. Bu liste aracılığıyla;

 • Temel kaynaklar listesinin oluşturulması,
 • Açık erişim inisiyatifleri (Budapeşte, Bethesda, Berlin, vb.), ulusal politikalar, vb. listelerinin oluşturulması ve Türkçe’ye çevirilmesi,
 • Açık erişimli dergilerin listesinin oluşturulması,
 • Kurumsal arşivlerin listesinin oluşturulması,
 • Konusal arşivlerlerin/e-print arşivlerin listesinin oluşturulması,
 • Telif hakları ve yayıncı politikalarının listesinin oluşturulması
 • Ücretsiz kurumsal arşiv yazılımlarının listesinin oluşturulmasıdır.

3) Konu ile ilgili oluşturulacak politika vb. dokümanlar için zemin hazırlanması, tanıtılması ve uygulanması amaçlı kongre, konferans, seminer vb. düzenlenmesi ve düzenlenmesine ön ayak olunması.

4) Yurt dışında konu ile ilgili faaliyet gösteren kurumların çalışmalarının takip edilmesi, bunlar hakkında üye kurumların bilgilendirilmesi, uluslararası düzeydeki faaliyetlerin desteklenmesi.

5) Açık erişim ve kurumsal arşivler ile kütüphaneci ilişkisini ortaya konulması.

6) Yerli bilimsel dergilerinin açık erişim konusunda politika geliştirmelerine önayak olunması.

7) OpenAIREplus ve MedOANet’e projelerine Ulusal Yardım Masası aracılığıyla katkı sağlanması.