Driver Rehberi 2.0

Kurumsal Arşivlerimiz için altyapı ve bilgi girişi standartlarını düzenleyen Driver Rehberi 2.0'ın çevirisi ve gözden geçirilerek düzeltilmesi işlemi tamamlanmıştır. Bu rehber, kurumsal arşivlere bilgi girişlerinde asgari standartları sağlamak için anahtar rol oynayacaktır. Her türlü bilgi kaynağı girişini anlatan ve detaylı örnekler veren bu rehber kayıt girişlerinde yol gösterici olacaktır.

OpenAIRE projesinin altyapısında da kullanılan rehber tüm “Avrupa Birliği Araştırma Altyapısının ve Arşivlerinin” birlikte çalışabilirliğini sağlamak için hazırlanmış önemli bir kaynaktır.

Rehberin çevirisi Marmara Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümünden öğretim üyesi Banu YAZICI tarafından yapılmıştır. Marmara Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Güssün GÜNEŞ, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden Gültekin GÜRDAL ve Doğuş Üniversitesinden Sönmez ÇELİK ise Rehberi gözden geçirmiş ve mesleki literatüre uygun hale getirmiştir.

Türkiye’deki Kurumsal arşiv çalışmaları için önemli bir kilometre taşı olan bu rehber, meslektaşlar ve ilgililer için önemli bir başvuru kaynağı olmanın yanında kurumsal arşivlerimizin standarda kavuşmasına aracılık edecektir.

DRIVER Rehberi 2.0 : İçerik Sağlayıcılar İçin Rehber – OAI-PMH ile Metinsel Bilgi Kaynaklarının Keşfi