image image image image image image
5. Ulusal Açık Erişim Konferansı (AE 2016) 5.Ulusal Açık Erişim Konferansı (AE2016), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), TÜBİTAK, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile 27 Ekim 2016 tarihinde TÜBİTAK’ın ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.
ANKOS AEKA Paylaşım Listesi ANKOS AEKA Çalışma Grubu’nun yürütücülüğünü yaptığı paylaşım listesine üye olanları sayısı 640'ı geçmiştir. Kurumsal akademik arşivler ile ilgilenen kütüphaneci, bilgi işlem uzmanı ve diğer ilgililerin görüşlerini paylaştığı, sorunlarına çözüm aradığı paylaşım listesi her geçen gün daha da aktif kullanılmaktadır. Bilgi paylaşımı ve sorunların çözümü için ilgilileri listeye üye olmaya davet ediyoruz.
Açık Erişim Farkındalık ve Memnuniyet Anketi Bütün insanlığın ortak paydasını oluşturan bilim, insanlarının ortaya koyduğu birikimi işaret eder. Gelişimi ve hayata yansıması pek çok etkene bağlı olan bu evrensel kavramın "açıklık" niteliği günümüzde daha çok önem kazanmıştır. Açık Erişim konusunda özellikle Araştırmacı ve Akademisyenlerin farkındalıklarını artırmak ve memnuniyetlerini ölçmek için TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından düzenlenen anket sonuçları yayımlanmıştır.
AE2015 Çalıştayı Video Kayıtları Kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayın ve veriye herkesin ücretsiz olarak erişebilmesi; bu yayın ve verinin kurumsal dijital arşivler aracılığıyla erişime açılması; açık erişim uygulamaları için gereken politika, strateji, mevzuat, standart ve yazılım alt yapılarının tartışılması amacıyla gerçekleştirilen 4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı (AE2015) video kayıtları erişime açılmıştır.
4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı Bildirgesi 4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı (AE2015) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), Hacettepe Üniversitesi (HÜ) ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün (İYTE) işbirliği ile 19-21 Ekim 2015 tarihlerinde TÜBİTAK’ın ev sahipliğinde Ankara’da yapıldı. 
Driver Rehberi 2.0 Kurumsal Arşivlerimiz için altyapı ve bilgi girişi standartlarını düzenleyen Driver Rehberi 2.0'ın çevirisi ve gözden geçirilerek düzeltilmesi işlemi tamamlanmıştır. Bu rehber, kurumsal arşivlere bilgi girişlerinde asgari standartları sağlamak için anahtar rol oynayacaktır. Her türlü bilgi kaynağı girişini anlatan ve detaylı örnekler veren bu rehber kayıt girişlerinde yol gösterici olacaktır.

ANKOS AEKA Paylaşım Listesi

maillist ANKOS AEKA Çalışma Grubu’nun yürütücülüğünü yaptığı paylaşım listesine üye olanları sayısı 640'ı geçmiştir. Kurumsal akademik arşivler ile ilgilenen kütüphaneci, bilgi işlem uzmanı ve diğer ilgililerin görüşlerini paylaştığı, sorunlarına çözüm aradığı paylaşım listesi her geçen gün daha da aktif kullanılmaktadır. Bilgi paylaşımı ve sorunların çözümü için ilgilileri listeye üye olmaya davet ediyoruz.

ANKOS AEKA Paylaşım Listesi’ne üye olmak için izlenmesi gereken adımlar:


Sistem bu aşamada liste yöneticisine bir mesaj gönderecektir. Sistem yöneticisi talebinizi onayladığında bir hoş geldiniz mesajı alacaksınız. Bu mesaj web ara yüzünde ayarlarınızı yapmanıza aracılık edecek şifreyi de içermektedir. Mesajı aldıktan sonra:

  • Listeye gönderilen mesajların bir kopyası size iletilecektir.
  • Listeye mesaj göndermek için This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it adresini kullanabilirsiniz.
  • Listeden çıkmak veya seçeneklerinizi değiştirmek için http://ankos.gen.tr/mailman/options/ankos-ae_ankos.gen.tr/scelik%40dogus.edu.tr adresini kullanabilirsiniz.