Açık Erişim Konusunda Bibliyografya (Türkçe)

ANKOS AEKA: Açık Erişim Bibliyografyası

Aşağıdaki listede yer alan yayınlar ANKOS AEKA gurubunun çalışmaları dahil özellikle Açık Erişim konulu Türkçe yayınları toplu bir şekilde sunmak üzere hazırlanmıştır. Listede olmasını arzu ettiğiniz yayın veya yayınlarınız var ise AEKA Gurubu üyelerine bildirmenizi bekleriz.

- Açık Erişim - JISC Briefing Paper. Çeviren İlkay HOLT

- AFZALI, M., TONTA, Y. (2010). Türkiye’deki Kurumsal Arşivlerin Web Analizi, 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, Ankara (Turkey), 22-24 Kasım 2010 içinde. 155-163.ss. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

- AKBAYRAK, E.H., BAYRAM, Ö., COŞKUN, C., HOLT, İ., KARASÖZEN, B., TONTA, Y. (2006). Institutional Repository Movement in Turkey, Open Scholarship 2006 : New Challenges for Open Access Repositories The University of Glasgow 18-20 October 2006.

- AKGÜL, M. (2006). Üniversitelerimiz Açık Erişimi ve Kurumsal Arşivlerin Kurulmasını Destekliyor. Akademik Bilişim Konferansı 9-11 Şubat 2006.

- AL, U., KÜÇÜK, M.E. (2001). Metadata Kavramı. Bilgi Dünyası, Cilt 2, Sayı 2, 169-187.ss.

- ANKOS AEKA Grubu (2010). Open Access Report 2010: Turkey. ANKOS AEKA Grubu[Bu rapor AEKA Grup üyeleri A. TÜRKFİDANI, G. GÜRDAL ve A. MORAL tarafından hazırlanmıştır.].

- ATILGAN, D. (2006) Türkiye'de Açık Arşiv Çalışmaları ve Ankara Üniversitesi Örneği. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Ulusal Sempozyumu-2 Kasım 2006 Ankara. [Sunuma erişmek için buraya tıklayınız.]

-

ATILGAN, D., KETEN, B. (2008). Açık Erişim Olgusu ve Ankara Üniversitesi. Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi ve Belge Yönetimi ve İşbirliği = Information-Documentation Management and Cooperation among the Libraries in the Balkan Countries Symposium Papers, Edirne (Turkey), 5-7 June. içinde 92.100.ss. Edirne : Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları. pp.92-100.

- ATILGAN, D., ARSLANTEKİN, S., BAYRAM, Ö. (2006). Ankara Üniversitesi Açık Arşiv Uygulaması. Akademil Bilişim 2006, Denizli

- BAYRAM, Ö. (2003). Berlin Bildirgesi : Fen ve İnsani Bilimlerde Bilgiye Açık Erişim. 22 Ekim 2003, Berlin, Almanya.

- Bilimsel Bilgiye Açık Erişim. Çeviren İ. HOLT, (06/02/2006).

- COŞKUN, C. (2006). Açık Erişim Standartları, (09/03/2006).

- COŞKUN, C. (2006). E-Baskı Arşivleri. (10/03/2006).

- COŞKUN, C., BAYRAM, Ö., HOLT, İ., KARASÖZEN, K. (18/04/2006). Açık Erişim’le Değişimi Yaratın: Bilimsel Bilgiye Erişimdeki Engelleri Kaldırmak Elinizde.

- COŞKUN, C., BAYRAM, Ö., HOLT, İ., KARASÖZEN, K. (20/05/2007). Kurumsal Arşiv Oluşturma Rehberi.

-

ÇELİK, S. (2012). Açık Dergi Sistemleri (ADS) :  Doğuş Üniversitesi Dergisi Yönetim ve Yayımlama Sistemi. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 8-9 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Sıhhiye, Ankara.

- ÇELİK, S., BUĞAN, O. KETEN, B. (2002). Budapeşte Açık Erişim Girişimi. 14 Şubat 2002, Budapeşte, Macaristan.

-

ÇELİK S., GÜRDAL, G., KETEN, B., KUTLUTÜRK, TÜRKFİDANI, A., BUĞAN, O. (2012). DSpace  Kurumsal Arşiv Sisteminin Kurulması ve Uygulanması. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 8-9 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Sıhhiye, Ankara.

-

ÇELİK, S., GÜRDAL, G. KETEN, B., KUTLUTÜRK, L., TÜRKFİDANI, A., (2013). Açık Erişim ve DSpace Kurumsal Arşiv Yazılımı. Akademik Bilişim – 2013 Konferansı Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı 23-25 Ocak 2013, Antalya.

- DİLEK - KAYAOĞLU, H. (2006). Açık Erişim Kavramı ve Gelişmekte Olan Bir Ülke Olarak Türkiye İçin Anlamı, Türk Kütüphaneciliği. Cilt 20, Sayı 1, 29-60.ss.

- ERTÜRK, K.L., KÜÇÜK, M.E. (2010). Kurumsal Açık Arşivlerin Etkin Kullanımı: Türkiye’deki Bilimsel Elektronik Yayıncıların Görüşleri. Bilgi Dünyası. Cilt 11, Satı 1, 122-139.ss.

- ERTÜRK, K.L., ŞENGÜL, G. (2011). Bilimsel İletişimde Yeşil ve Altın Yollarda Yakınsama ve Türkiye’deki Yansımaları. Bilgi Dünyası. Cilt 12, Sayı 2.239-262.ss.

- ERTÜRK, K.L., TONTA, Y. (2005). Bilimsel Bilgiye Açık Erişim: Hacettepe Açık Arşiv Uygulaması. (sunuş). 10. Türkiye’de Internet Konferansı, 9-11 Aralık 2005, İstanbul.

- ERTÜRK, K.L., TONTA, Y. (2006). Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler: Hacettepe Açık Arşiv Uygulaması. Akademik Bilişim ‘06. 9-11 Şubat 2006, Denizli.

-

GÜRDAL, G. HOLT, İ., KETEN, B., TÜRKFİDANI, A., ÇELİK, S., KUTLUTÜRK, L. (2013). Açık Bilimsel Bilgi Dünyası. ANKOSLink 2013 Yıllık Toplantısı. 27 Nisan 2013, Antalya.

-

GÜRDAL, G., KETEN, B., KUTLUTÜRK, L., TÜRKFİDANI, A., ÇELİK, S. (2012). Açık Erişim Arşivi Oluşturma Süreci. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 8-9 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Sıhhiye, Ankara.

- GÜRDAL, G., KETEN, B., KUTLUTÜRK, L., BAŞER, A.M., TÜRKFİDANI, A., ÇELİK, S., AL, U. (2012). Açık Erişim Arşivi Oluşturma Süreci: Problemler ve Çözüm Önerileri. 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 19-21 Eylül 2012, Ankara, Türkiye : Bildiriler Kitabı. (Yay. Haz. S. KURBANOĞLU, P.L. ERDOĞAN, Y. TONTA, N.Ö. UÇAK) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

- GÜRDAL, G., TÜRKFİDANI, A., KUTLUTÜRK, L., ÇELİK, S., KETEN, B. (Çev.) (2012). Araştırma Kurumları İçin OpenAIRE Kılavuzu.. Türk Kütüphaneciliği, 26 cilt, 2. sayı, 416-438.ss.

- GÜRDAL, G., TÜRKFİDANI, A., KUTLUTÜRK, L., ÇELİK, S., KETEN, B., MORAL, A. (2012). Türkiye'de Açık Erişim ve OpenAIREplus Projesi. ANKOS 12. Yıllık Toplantısı. 28 Nisan 2012, Elazığ.

-

GÜRDAL, G., TÜRKFİDANI, A., KETEN, B. HOLT, İ. (2013). Kurumsal Arşiv Kavramı ve OpenAIREplus Projesi. Akademik Bilişim – 2013 Konferansı Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı 23-25 Ocak 2013, Antalya.

- HANLON, A. (2001). Metadata Kavramına Kısa bir Giriş. (Çeviren M.E. KÜÇÜK). Bilgi Dünyası, Cilt 2, Sayı 2, 206-217.ss.

- HOLT, İ. (2006). Uluslararası bir Açık Arşiv: E-LIS, Akademik Bilişim Konferansı, Denizli: 7-11 Şubat, 2006.

- HOLT, İ., KARASÖZEN, B., COŞKUN, C., BAYRAM, Ö. (2006). Kurumsal Arşiv Yapılanmasında Temel Adımlar: ANKOS Kontrol Listesi ve El Kitabı XI. Türkiye'de İnternet Konferansı 21-23 Aralık 2006 TOBB Üniversitesi, Ankara.

- HOLT, İ., KARASÖZEN, B., COŞKUN, C., BAYRAM, Ö. (2007). Kurumsal [Açık] Arşivler, 43. Kütüphane Haftası, İzmir, 28 Mart 2007.

- KARASÖZEN, B. (2003). Kurumsal Arşivler. Elektronik Gelişmeler Işığında Araştırma Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri. Hazırlayanlar: F. RUKANCI [ve öte.]. Ankara: Ankara Üniversitesi.

- KARASÖZEN, B. (2005). Açık Erişim SPARC-ANKOS.(30/03/2005)

- KARASÖZEN, B. (2006). Open Access and Institutional Respositories: Recent Developments in Turkey and SPARC, The Role of the Academic Libraries in the Preservation of Cultural Heritage: Institutional Repositories (8-9 Mayıs 2006), Selanik.

- KARASÖZEN, B. (2007). Açık Erişim Kurumsal Arşivler, 43. Kütüphane Haftası, Muğla Üniversitesi 28 Mart 2007.

- KARASÖZEN, B., HOLT, İ., COŞKUN, C., BAYRAM, Ö. (2006). Kurumsal Arşiv Yaratma, ANKOS 6. Yıllık Toplantısı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 2-4 Haziran 2006.

- KAYNAK, E.A. (2001). Elektronik Kaynakların Bibliyografik Kontrolü ve Metadata. Bilgi Dünyası, Cilt 2, Sayı 2, 188-205.ss.

- KÜÇÜK, M.E., DURAN, Z.C., BATI, H. (2006). E-Kopya Sunucuları ve Kurumsal Arşivler : Seçimli Bibliyografya"

- ODABAŞ, H. (2008). Bilgi Yönetimi ve Yüksek Öğrenim Kurumlarında Kurumsal Açık Erişim. inet-tr’08 - XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri 22-23 Aralık 2008 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

- OKTAR, N., AKDAL, G. (2006). Bilimsel Yayınlarda İnternet Üzerinden Açık Erişimin Süreli Yayıncılığın Niteliğine Etkisi. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 4.Ulusal Sempozyumu (17 Kasım 2006 - Ankara).

- PINFIELD, S. Kurumsal Arşivler Yaratmak. Çeviren C. COŞKUN

- POLAT, C. (2006). Bilimsel Bilgiye Açık Erisim ve Kurumsal Açık Erisim Arsivleri. Journal of Social Sciences Cilt 6, Satı 37, 53-80.ss.

- POLAT, C. (2006). Bilimsel Bilgiye Açık Erişim Ve Atatürk Üniversitesi Açık Arşivi Kurma Çalışmaları.. ÜNAK'06: Bilimsel İletişim Ve Bilgi Yönetimi. 12 Ekim 2006. Gazi Üniversitesi, Ankara.

- SUBER, P. Açık Erişim - Çok Kısa Bir Giriş. Çeviren Hülya DİLEK KAYAOĞLU

- TONTA, Y. (2005). Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler. 41. Kütüphane Haftası Dijital Kültür ve Yeni Nesil Kütüphaneler 28 Mart – 3 Nisan 2005, Ankara.

- TONTA, Y. (2005). Bilimsel Bilgiye Açık Erişim. (Davetli bildiri). E-Dünyada Bilgi Yönetimi: Bilimsel İletişim İçin Yeni Modeller Uluslararası Konferansı, 12-13 Ekim 2005, İstanbul.

- TONTA, Y. (2005). Bilimsel İletişim ve Açık Erişim: Bilgi Erişim Sorunlarımızın Çözümünde Açık Erişimden Nasıl Yararlanabiliriz? (Davetli bildiri). Akademik Bilişim ’05, 2-4 Şubat 2005, Gaziantep.

- TONTA, Y. (2006). Bilgi Yönetiminde Son Gelişmeler: Amazoogle, İşbirliği ve Açık Erişim. (Davetli bildiri). Akademik Bilişim ’06, 9-11 Şubat 2006, Gaziantep.

- TONTA, Y. (2006). Açık Erişim ve Tıpta Bilimsel İletişimin Geleceği. Bilimsel Yayınlar Kitabı. içinde. Ankara: Klinik Araştırmalar Derneği.

- TÜZÜN, T. (2006). Belgelerin Dijitalleştirilmesinde Yeni Teknolojiler: Kütüphane ve Arşiv Uygulamaları. (Davetli Bildiri). 42. Kütüphane Haftası 27 Mart – 2 Nisan 2006, Ankara.

- YILDIZELİ, A. (2007). Küreselleşme Sürecinde Yayıncılık: Açık Erişim. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık–2007: 19 Ekim 2007 TÜBİTAK-Ankara.